Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
 
 

 

 
KOMUNIKAT
 
Ze względów organizacyjno – finansowych
badanie dzików na włośnie w miesiącach:
 
LIPIEC – SIERPIEŃ- WRZESIEŃ
 
będzie wykonywane raz w tygodniu (ŚRODA)
godziny przyjęć prób do badania pozostają bez zmian
7:30-9:30 oraz 14:00-15:00
 
tel. kontaktowy – lek. wet. Andrzej Olszewski 601 680 364

 


SZANOWNY ROLNIKU PAMIĘTAJ O SPISIE ZWIERZĄT !!!
(Informacja poniżej)

Spis zwierząt

 


 

Badanie prób mięsa na obecność włośni 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie, informuje że przyjmowanie prób oraz badanie prób dzików na obecność włośni
ulegnie zmianie od dnia 1 czerwca 2017 roku.

Więcej informacji (link)

 


 

OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.2016 poz.1827/ za czynności urzędowe lub wydane zaświadczenia pobiera opłaty skarbowe.
 
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą:

  • dokonania zgłoszenia lub  złożenia wniosku o  dokonanie czynności urzędowej,
  • złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 Wysokość stawki opłat skarbowych lub zwolnienia z niej wynika jednoznacznie z ww. ustawy i jest określona dla poszczególnych czynności urzędowych lub wydawanego zaświadczenia.

Opłatę skarbową wpłaca się na konto bankowe:

Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
PBS o/Kwidzyn
66 8300 0009 0008 2107 2000 0020