Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi na potrzeby własne na terenie powiatu KWIDZYN

 

L.p.

 

Adres obwodu

Lekarz weterynarii

Uwagi (zastępstwo)

Nazwisko i imię

Adres tel. / fax

1.

Prabuty

Prabuty ul. Malborska 4

82-550 Prabuty

Lek.wet. Marek Marczuk

 

ul. Malborska 4

82-550 Prabuty

Tel 609-499-022

2.

Kwidzyn

Kwidzyn ul. Warszawska 112

82-500 Kwidzyn

Lek.wet. Agnieszka Wesołek

 

ul. Warszawska 112

82-500 Kwidzyn

Tel 698-643-422
Badanie zwierząt łownych

3.

Kwidzyn

Kwidzyn ul. Warszawska 112

82-500 Kwidzyn

Lek.wet. Piotr Stradał

ul. Warszawska 112

82-500 Kwidzyn

Tel 601-643-716
Badanie zwierząt łownych

4.

Kwidzyn

Kwidzyn ul. Moniuszki 4

82-500 Kwidzyn

Lek.wet. Marian Nowacki

ul. Moniuszki 4

82-500Kwidzyn

Tel 600-410-198

5.

Nebrowo Wielkie

Nebrowo Wielkie ul. Szkolna 17

82-522 Sadlinki

Lek.wet. Izabela Koncicka

ul. Szkolna 17

82-522 Sadlinki

Tel 604-101-937

6.

Kwidzyn Kwidzyn ul. Sokola 7 Lek.wet. Ewa Jańczuk

ul. Sokola 7

82-500 Kwidzyn

Tel 669-971-430

7.

Kwidzyn

Kwidzyn ul. Sokola 7

82-500 Kwidzyn

Lek.wet. Natalia Kemska

ul. Sokola 7

82-500 Kwidzyn

Tel 785-230-344