Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie, na polecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku, informuje o możliwym zagrożeniu zanieczyszczenia wody w rzece Wisła, w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie.

W załączeniu informacja WZCK Gdańsk i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                             

 

UWAGA! Zanieczyszczenie w Wiśle

 

W związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka na terenie m.st. Warszawy oraz zrzutem nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły WCZK Gdańsk i Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apelują o unikanie kontaktu z wodą w Wiśle.

Uwaga! W związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka na terenie m.st. Warszawy oraz zrzutem nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku informuje kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i nawadniania upraw na obszarze województwa pomorskiego o zagrożeniu zanieczyszczeniem. WCZK Gdańsk i Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apelują o unikanie kontaktu z wodą w Zatoce Gdańskiej
i kąpieli w Wiśle.

 

 

WCZK Gdańsk i Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny