Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
 1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
 2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
 3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii (dane teleadresowe powiatowego lekarza weterynarii: 55-279-31-62, kom. 660-782-224 lub mailem piwkwid@gdansk.wiw.gov.pl ) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, policji (zwłaszcza po kolizji dzika z samochodem), lokalnego leśniczego, straży leśnej , miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie Starostę, Burmistrza, Wójta Gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
 4. Należy pamiętać, że osoba, która:
  • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
  • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 5. W związku z podpisaniem przez jednostki samorządowe powiatu   kwidzyńskiego umów na odbiór padłych dzików (również z wypadków drogowych) z zakładami pośrednimi  podajemy dane kontaktowe w celu szybkiego i skutecznego zgłoszenia tego faktu:

 

 • Gmina Gardeja (odbiorca: POSKÓR Sztum) – tel. 55 262-40-50, kom. 695-032-537;
 • Gmina Prabuty (odbiorca: ZUK Tczew) – tel. 55-278-20-01, kom. 605-563-239;
 • Gmina Ryjewo (odbiorca: POSKÓR Sztum) – tel. 55-277-42-70, kom. 784-807-923;
 • Gmina Sadlinki (odbiorca POSKÓR Sztum) – tel. 55-275-75-10, kom. 667-086-066;
 • Gmina Kwidzyn (odbiorca POSKÓR Sztum) – tel. 55-261-41-65, kom. 533-127-500;
 • Drogi powiatowe – Starostwo (odbiorca: ZUK Tczew)
  tel. 55-646-50 -00, kom. 691-025-111;
 • Drogi krajowe Nr-y: 55, 90, 91;  w przypadku dzików z wypadków drogowych - (odbiorca: ZUK Tczew) -  z Firmą transportową STRZELBUD Kwidzyn -  tel. 55-278-24-86, kom. 785-880-981;
 • Drogi wojewódzkie  Nr-y: 518, 521, 532, 588; w przypadku dzików
  z wypadków drogowych GDDKiA Sztum – tel. 55-277-24-83;
 • Miasto Kwidzyn (odbiorca Tereny Zielone Kwidzyn) –
  tel. UM 55-646-47-00, Straż Miejska 55-261-08-99.