Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
 
 

 

 
KOMUNIKAT
 

 

Badanie i przyjmowanie prób dzików do badania na obecność włośni odbywać się będzie w poniedziałki i czwartki.
 
Przyjmowanie prób - poniedziałek i czwartek od godziny 8:00
 
tel. kontaktowy – lek. wet. Andrzej Olszewski 601 680 364

 


SZANOWNY ROLNIKU PAMIĘTAJ O SPISIE ZWIERZĄT !!!
(Informacja poniżej)

Spis zwierząt

 


 

Badanie prób mięsa na obecność włośni 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie, informuje że przyjmowanie prób oraz badanie prób dzików na obecność włośni
ulegnie zmianie od dnia 1 czerwca 2017 roku.

Więcej informacji (link)

 


 

OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.2016 poz.1827/ za czynności urzędowe lub wydane zaświadczenia pobiera opłaty skarbowe.
 
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą:

  • dokonania zgłoszenia lub  złożenia wniosku o  dokonanie czynności urzędowej,
  • złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 Wysokość stawki opłat skarbowych lub zwolnienia z niej wynika jednoznacznie z ww. ustawy i jest określona dla poszczególnych czynności urzędowych lub wydawanego zaświadczenia.

Opłatę skarbową wpłaca się na konto bankowe:

Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
PBS o/Kwidzyn
66 8300 0009 0008 2107 2000 0020