Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Urzędowe badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu kwidzyńskiego

 

Zgłoszenie uboju zwierzęcia na użytek własny do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

 

W przypadku powzięcia zamiaru uboju na użytek własny w gospodarstwie świni ,bydła w wieku do 12 miesiąca życia, owcy lub kozy obowiązuje wykonanie zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie na co najmniej 48 godzin przed dokonaniem uboju.

Jeżeli ubój dotyczy bydła do 12 miesiąca życia (urodzonego poza granicami Polski),owcy lub kozy powyżej 12 miesiąca życia informację o zamiarze dokonania uboju należy przekazać w formie pisemnej składając oświadczenie o zagospodarowaniu na koszt własny materiału szczególnego ryzyka SRM.

Koszt badania zgodnie z art.32.ust.2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz.1570) to 40,00 zł.

Koszt badania na włośnie – na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022r. „w sprawie opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną za badanie mięsa na użytek własny trzody chlewnej, dzików i nutrii nie pobiera się opłat.

 

Świnie

Mięso pozyskane z uboju na użytek własny – obowiązuje badanie przedubojowe i poubojowe plus badanie na włośnie.(ze względu na strefy ograniczeń które wynikają z przepisów dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Próby do badania na włośnie pobiera wyznaczony lekarz weterynarii podczas wykonywania badania poubojowego.

 

Dziki

Próby do badania na włośnie pochodzące od tusz przeznaczonych na użytek własny - badanie na włośnie odbywa się w Stacji Wytrawiania U-16 przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kwidzynie ul.Warszawska 112.

W celu pozyskania mięsa na użytek własny dopuszcza się dokonanie uboju na terenie gospodarstwa zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jest jak najszybszy ubój ze względu na ich dobrostan, posiadacz zwierząt informuje niezwłocznie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie

 

  1. o zamiarze jego przeprowadzenia – przed przeprowadzeniem uboju

  2. o jego przeprowadzeniu – nie później niż po upływie 48 godzin od przeprowadzenia uboju.

 

Wyznaczony lekarz weterynarii do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2022r.

 

lek.wet.Mieczysław Brzostowski 82-550 Prabuty ul.Malborska 4 tel. 691943575

zastępstwo lek.wet.Marek Marczuk 82-550 Prabuty ul.Malborska 5 tel.609499022

 

Zał 1 .Wzór zgłoszenia

 

Badanie na włośnie odbywa się w Stacji Wytrawiania U-16 przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kwidzynie ul.Warszawska 112.

 

lek.wet.Agnieszka Wesołek tel. 694-357-627