Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisku - Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

Ogłoszenie nr 93712

Starszy inspektor weterynaryjny

 


 

Wyniki naboru 

Wynik naboru - starszy inspektor weterynaryjny.pdf

 

 


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko - Starszy kontroler weterynaryjny 
Ogłoszenie nr 87205

 

Starszy kontroler weterynaryjny ogłoszenie nr 87205.pdf

 


 

Wynik naboru nr 87205

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami IW do wykonywania czynności urzędowych - art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 24 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2021r. poz.306)

 

 

1. Nabór dla kandydatów niebędących pracownikami IW do wykonywania czynności urzędowych


2. Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych


3. Oświadczenie ZUS

 


 

4. Lista osób wyznaczonych na 2022 rok

 


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 112
Ogłoszenie nr 84526 / 17.09.2021
Inspektor Weterynaryjny
ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt  w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wynik naboru nr 84526.pdf

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2018 poz. 1557 z poźn. zm.), ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami inspekcji do wykonywania czynności urzędowych.

 

 

1. Ogłoszenie

2. Kwestionariusz

3. Oświadczenie

4. Zgłoszenie wstępnej gotowości

5. Klauzula RODO

 

- Informacja o wyniku naboru