Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

I. Zespół ds. bezpieczeństwa żywnośi, pasz i utylizacji

 

 

   1. Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii - tel. 661-604-172


   2. Starszy Inspektor Wet. ds. RHD oraz Pasz i Utylizacji - tel. 661-604-180


   3. Starszy Kontroler Weterynaryjny - tel. 660-782-226

 

 

II. Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt 

 

 

   1. Inspektor Wet. ds. Zdowia i Ochrony Zwierząt -  tel. 55 279 - 31 - 62


   2. Starszy Inspektor Wet. ds. IRZ oraz Pasz i Utylizacji - tel. 660-531-248

 

 

III. Zespół ds. finansowo - księgowych i administracyjnych

 

 

   1. Główny księgowy - tel. 882-646-028


   2. Inspektor ds. administracyjno - księgowych - tel. 55 279 - 31 - 62